Her er det også plads til dig!


Du kan kontakte kirken ved at ringe til os, møde op, eller sende os en mail. Vi glæder os til at høre fra dig!

Adresser

BÅRSE KIRKE
Præstegårdsvej 5 A
4720 Præstø

BELDRINGE KIRKE
Hastrupvej 2 A
4720 Præstø 

Telefon og mail

Sognepræst Lars Foged
Bårse Præstegård
Præstegårdsvej 5, Bårse
4720 Præstø

Træffes bedst formiddage, hvis jeg ikke svarer, bedes I lægge en besked, og jeg kommer hurtigst muligt tilbage.

Onsdage arbejder jeg på Oringe hospital, men min telefon bliver viderestillet, så I ringer, når der er behov.

Mandage er fridag.

Telefon 55 99 00 20. E-mail lefo@km.dk

 

Ferie: Jeg holder ferie fra mandag den 20. april til den 27. april 2015.

Der henvises til mine kolleger i Præstø/Skibinge pastorat tlf. 55 99 13 06.

Dagens ord er et samarbejde mellem DR og folkekirken.dk. Folkekirken.dk har udgivet app´en. 

  • P1060626  2
  • baarse-kirke
  • HPIM1438

VELKOMMEN TIL BÅRSE OG BELDRINGE KIRKERS HJEMMESIDE

Vore to landsbykirker er rammen om mange forskellige gudstjenester og aktiviteter. På hjemmesiden kan du læse mere om vores to kirker og hvad der sker i vore sogne. Hvis du vil have de seneste nyheder kan du gå ind under kirkeblad og klikke på det seneste nummer.

HAR DU OGSÅ LYST TIL AT DELTAGE I VORES LÆSEHOLD?

Bårse - Beldringe kirkers frivillige læsehold

Vi har den store glæde, at kunne invitere alle interesserede til at komme til en introduktion eller genopfriskning af, hvordan vi lige gør det med at læse i kirken.

Frister det at høre mere, og vil du gerne være med i det frivillige menighedsarbejde, så er du / I meget velkomne til at komme med til introduktionsmødet fredag den 27. marts 2015 kl. 12.00 i Bårse præstegård.

Mødet forventes at tage en times tid, og derefter er der frokost til de tilmeldte.

Tilmelding senest den 25. marts 2015 hos Søren Jørgensen på telefon nr. 55 99 20 80 eller e-mail sorenerikjorgensen@gmail.com

BABYSAMESANG I BELDRINGE KIRKE FORÅRET 2015

Traditionen tro holder vi igen babysalmesang i Beldringe kirke.

Der er også plads til din baby, selv om du skulle være sent på det.

Læs meget mere under aktiviteter / babysalmesang

SIDEN SIDST:

Døbefonden i Bårse fik før jul en julegave bestående af 5000 kroner. Det var så godt. for årene har slidt på selve messingfadet. og nu kan vi få det repareret af en gørtlers kærlige hånd. Den glade giver ønsker ikke sit navn offentliggjort, men jeg takker mange gange for gaven og glæder mig meget til at tage messingfadet i brug i den nærmeste fremtid.

Oringe hospital i Vordingborg skulle jeg umiddelbart sige farvel til, da min kollega Maren Pitter Poulsen er vendt tilbage fra barsel. Men da Maren ønsker nye udfordringer, har provst Mette Magnusson spurgt mig, om jeg vil overtage Oringe permanent, hvorved jeg så samtidigt fritages fra mine forpligtelser til Præstø. Jeg har haft det fint i Præstø, men ved at samle mit arbejde på Oringe en enkelt dag om ugen, kan jeg resten af tiden fokusere udelukkende på Bårse-Beldringe, og det lyder i mine ører rigtigt godt. Så nu har I en hospitalspræst og en sognepræst.

Fasten er i min logik kirkens mest betydningsfulde begivenhed. Den begynder med et brag af en fest, nemlig fastelavnsfesten. Traditionen var, at man klædte sig ud, så høj kunne blive lav, og lav kunne blive høj. Alle fik mulighed for at prøve noget nyt. Samtidigt spiste man ekstra godt, for tiden derefter bød på faste. Faste betyder ikke,  at man ikke må spise, men luksus madvarer som æg, kød, hvedemel, mælk og gær undgår man i fasten for at fokusere på et: hvorfor er jeg her?

Sagen er, at når vi spiser, alene eller sammen, så danner vi fællesskab og dermed tryghed. Sagt på en anden måde, så spiser vi os til et fællesskab og en tryghed. Det gjorde man dengang, og det gør vi i allerhøjeste grad i dag. Pointen er så, at vi skal blive bevidste om det fællesskab, som er givet af åndelig føde og ikke den fysiske, som sløver os og gør os mætte og dovne.

Når vi når til påskeugen, som bliver kaldt den stille uge, er vi efter  seks ugers faste klar til at være stille. Så stille, at Jesus, som brød brødet og velsignede det og vinen skærtorsdag aften, kan arbejde i os, heale os, ligesom han opstod på den tredje dag. Her slutter fasten påskemorgen, men påsken slutter først med pinseunderet syv uger senere, hvor vi blev givet Helligånden som vores styrke og kraft til at tale næstekærligheden ud til hele verden. Der er behov for næstekærlighed. Dels er der mange, der er vores "næste", og dels er der ubegrænset kærlighed fra Gud, så del ud af den kærlighed, der rammer din næste.

God påske!

Lars Foged

KONTEMPLATION

Kontemplation- hvad er nu det?

”AT SKUE”:

”Hos dig er livet det evige væld, og lys i dit lys skal vi skue"

Virker teksten bekendt?

B. S. Ingemann skrev i 1845 salmen: "Til himlene rækker din miskundhed, Gud", - og sidste vers afsluttes med, at vi skal skue Guds (Jesus) lys - altså evigheden.

Mennesket hat i jordelivet 5 sanser, - nemlig se, høre, føle, smage, og dufte, - men det har også en ekstra sans - nemlig at kunne skue.

At skue, - må ikke forveksles med at beskue, som betyder, at tage i øjesyn - eller betragte.

Nej, - at SKUE, er at fornemme, - at mærke, at opleve en tilstand i sit indre.

Kontemplation er at skue, det er en erkendelsestilstand eller oplevelsestilstand, - og egentlig kontemplation er bøn uden ord og billeder.

Man samtaler ikke, - og tænker ikke på Gud, man hviler i Gud, - altså i Guds forening. Man tømmer sin hjerne for tanker, via meditation, eller retræte.

Nogle mennesker kan skue umiddelbart, andre skal lære at skue qua meditation.

Hvorfor nu denne artikel om - at skue? 

Taize Meditationsgudstjeneste

Bårse-Beldringe sogne har nu i et par år regelmæssigt gennemført månedlige meditationsgudstjenester i Beldringe Kirke, - som er en blanding af lovsang, læsning, øn, - og stilhed!

Stilheds elementet, er blevet betragteligt længere med tiden, - og dermed er der mulighed for at lade Gudsfylden tage fuldt over, og kommer i spirituel forening med sit åndelige ophav.

Denne forening har karakter af at miste sig selv, og samtidig mærke sig fyldt.

Det er gennem stilheden, at den enkelte oplever "at skue". "At skue" betyder ikke, at få en vision (det kan det måske også), men i stedet at nå en ro, som sjældent kan nås i den ellers gængse hverdag.

Gud er Ånd, - og helt tilbage til Ørkenfædrene, har denne form for Gudsnærhed været praktiseret i den kristne spiritualitet.

Vi har lavet en lille brochure, der omhandler Spiritualitet, Meditation, Mindfulness.

Brochurerne ligger i kirkernes våbenhuse  eller kan udleveres ved forespørgsel.

Spørg evt. kirkens personale.

Vi håber I vil have glæde af den nye brochure!

Bedste hilsener

Claus Chabot

FASTELAVNS SØNDAG I 2015

Fastelavns søndag en råkold februar dag.

Først var vi i kirke, derefter gik vi over i Bårse Hallen for i samarbejde med Bårse Idrætsforening at slå katten af tønden. 

PRÆSTEGÅRDENS FLOTTE FARVER FIK PRISEN

Fra venstre: Birthe Olsen, Johnny Hjort Jensen, Lars Foged og forrest Inger Elisabeth Iuel.

Danske Malermestre har for første gang uddelt ”Prisen for godt malearbejde” . Prisen er på 25.000 kr., og er tildelt Johnny Hjort Jensen og Lars Foged, Præstegården i Bårse. Læs mere her..