Her er det også plads til dig!


Du kan kontakte kirken ved at ringe til os, møde op, eller sende os en mail. Vi glæder os til at høre fra dig!

Adresser

BÅRSE KIRKE
Præstegårdsvej 5 A
4720 Præstø

BELDRINGE KIRKE
Hastrupvej 2 A
4720 Præstø 

Telefon og mail

Sognepræst Lars Foged
Bårse Præstegård
Præstegårdsvej 5, Bårse
4720 Præstø

Træffes bedst formiddage, hvis jeg ikke svarer, bedes I lægge en besked, og jeg kommer hurtigst muligt tilbage.

Onsdage arbejder jeg på Oringe hospital, men min telefon bliver viderestillet, så I ringer, når der er behov.

Mandage er fridag.

Telefon 55 99 00 20. E-mail lefo@km.dk

 

 

Dagens ord er et samarbejde mellem DR og folkekirken.dk. Folkekirken.dk har udgivet app´en. 

P1060626 2
baarse-kirke
HPIM1438

VELKOMMEN TIL BÅRSE OG BELDRINGE KIRKERS HJEMMESIDE

Vore to landsbykirker er rammen om mange forskellige gudstjenester og aktiviteter. På hjemmesiden kan du læse mere om vores to kirker og hvad der sker i vore sogne. Hvis du vil have de seneste nyheder kan du gå ind under kirkeblad og klikke på det seneste nummer.

SIDEN SIDST

Til hvert menighedsrådsmøde har vi et fast punkt dagsordenen, som hedder "Kirkens liv og vækst". Det er som oftest Claus Chabot, der er tovholder på det. For et par måneder siden holdt han nedenstående oplivende indlæg. Begivenhederne står i kø!

I en tid med 4. maj, som noget vi nærmest har glemt, hvorfor vi fejrer det? Og en tid med megen ufred i verden, og i en tid hvor vi også strides imellem hinanden om det er verdsligt eller åndeligt, synes jeg det er gavnligt, at Clauses oplæg blev delt med alle.

God fornøjelse og god sommer 

Lars Foged 

 

Find hele Clauses tekst under:

Hovedmenu:     HVEM ER VI?

Underpunkt:     Tænker du også over livets store spørgsmål

 

 

DELTIDSKIRKESANGER OG KIRKE-KULTURMEDARBEJDER

Mit navn er Ann Elisha Westergaard Hansen. Jeg bor sammen med min mand Ole, og vores 13 årige datter, Alma Elina, i læringslandsby-projektet Åbakkehuse i Mern.

Det glæder mig at kunne fortælle, at jeg er blevet ansat i en 6 timers stilling i Bårse og Beldringe Kirker som deltidskirkesanger samt kirke- og kulturmedarbejder, hvor jeg blandt andet skal forestå minikonfirmandundervisningen sammen med Lars.

Min baggrund er 17 års erfaring i Folkekirken som fuldtidsansat kirke- og kulturmedarbejder med specielt fokus på det musikalske arbejde. Jeg har været leder af tre kor, et voksenkor, et ungdomskor og et børnekor.

Derudover har jeg forestået musikalsk legestue og konfirmandundervisning.

Jeg er vokset op på Stevns hos minebedsteforældre, som begge var engagerede i Folkekirke som medlemmer af menighedsrådet, så kirke har altid været et naturlig sted for mig.

Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med menighedsråd og kirkens ansatte og til at være en del af et godt team,  hvor de kristne budskaber og fællesskabet kan blomstre og gro.

 

Med venlig hilsen

Ann Elisha

KONTEMPLATION

Kontemplation- hvad er nu det?

”AT SKUE”:

”Hos dig er livet det evige væld, og lys i dit lys skal vi skue"

Virker teksten bekendt?

B. S. Ingemann skrev i 1845 salmen: "Til himlene rækker din miskundhed, Gud", - og sidste vers afsluttes med, at vi skal skue Guds (Jesus) lys - altså evigheden.

Mennesket hat i jordelivet 5 sanser, - nemlig se, høre, føle, smage, og dufte, - men det har også en ekstra sans - nemlig at kunne skue.

At skue, - må ikke forveksles med at beskue, som betyder, at tage i øjesyn - eller betragte.

Nej, - at SKUE, er at fornemme, - at mærke, at opleve en tilstand i sit indre.

Kontemplation er at skue, det er en erkendelsestilstand eller oplevelsestilstand, - og egentlig kontemplation er bøn uden ord og billeder.

Man samtaler ikke, - og tænker ikke på Gud, man hviler i Gud, - altså i Guds forening. Man tømmer sin hjerne for tanker, via meditation, eller retræte.

Nogle mennesker kan skue umiddelbart, andre skal lære at skue qua meditation.

Hvorfor nu denne artikel om - at skue? 

Taize Meditationsgudstjeneste

Bårse-Beldringe sogne har nu i et par år regelmæssigt gennemført månedlige meditationsgudstjenester i Beldringe Kirke, - som er en blanding af lovsang, læsning, øn, - og stilhed!

Stilheds elementet, er blevet betragteligt længere med tiden, - og dermed er der mulighed for at lade Gudsfylden tage fuldt over, og kommer i spirituel forening med sit åndelige ophav.

Denne forening har karakter af at miste sig selv, og samtidig mærke sig fyldt.

Det er gennem stilheden, at den enkelte oplever "at skue". "At skue" betyder ikke, at få en vision (det kan det måske også), men i stedet at nå en ro, som sjældent kan nås i den ellers gængse hverdag.

Gud er Ånd, - og helt tilbage til Ørkenfædrene, har denne form for Gudsnærhed været praktiseret i den kristne spiritualitet.

Vi har lavet en lille brochure, der omhandler Spiritualitet, Meditation, Mindfulness.

Brochurerne ligger i kirkernes våbenhuse  eller kan udleveres ved forespørgsel.

Spørg evt. kirkens personale.

Vi håber I vil have glæde af den nye brochure!

Bedste hilsener

Claus Chabot

PRÆSTEGÅRDENS FLOTTE FARVER FIK PRISEN

Fra venstre: Birthe Olsen, Johnny Hjort Jensen, Lars Foged og forrest Inger Elisabeth Iuel.

Danske Malermestre har for første gang uddelt ”Prisen for godt malearbejde” . Prisen er på 25.000 kr., og er tildelt Johnny Hjort Jensen og Lars Foged, Præstegården i Bårse. Læs mere her..