Her er det også plads til dig!


Du kan kontakte kirken ved at ringe til os, møde op, eller sende os en mail. Vi glæder os til at høre fra dig!

Adresser

BÅRSE KIRKE
Præstegårdsvej 5 A
4720 Præstø

BELDRINGE KIRKE
Hastrupvej 2 A
4720 Præstø 

Telefon og mail

Sognepræst Lars Foged
Bårse Præstegård
Præstegårdsvej 5, Bårse
4720 Præstø

Træffes bedst formiddage, hvis jeg ikke svarer, bedes I lægge en besked, og jeg kommer hurtigst muligt tilbage.

Onsdage arbejder jeg på Oringe hospital, men min telefon bliver viderestillet, så I ringer, når der er behov.

Mandage er fridag.

Telefon 55 99 00 20. E-mail lefo@km.dk

 

 

Dagens ord er et samarbejde mellem DR og folkekirken.dk. Folkekirken.dk har udgivet app´en. 

P1060626 2
baarse-kirke
HPIM1438

VELKOMMEN TIL BÅRSE OG BELDRINGE KIRKERS HJEMMESIDE

Vore to landsbykirker er rammen om mange forskellige gudstjenester og aktiviteter. På hjemmesiden kan du læse mere om vores to kirker og hvad der sker i vore sogne. Hvis du vil have de seneste nyheder kan du gå ind under kirkeblad og klikke på det seneste nummer.

VI SØGER EN DELTIDS ORGANIST TIL BÅRSE OG BELDRINGE KIRKER

En deltids- organiststilling ved Bårse-Beldringe Kirker er ledig og ønskes besat pr. 1. juli 2016 eller snarrest derefter.

Stillingen er på 18 timer om ugen med fast fridag om mandage. Tjenestestedet er Bårse og Beldringe sogne.

Vi tilbyder en spændende stilling i to landsbykirker, hvor du har mulighed for at præge stillingen og opgaverne. Pastoratet består af to sogne med i alt 1200 indbyggere. Bårse og Beldringe kirker ligger smukt på landet i nærheden af Præstø.

Bårses kirkes orgel: Troels Krohn 1972, 5 stemmer, 1 manual og pedal. Beldringe kirkes orgel: Klaus Becker (Küpfermühle) 1976, 10 stemmer, 2 manualer og pedal.

Bårse og Beldringe sogne har fælles menighedsråd og arbejder aktivt og inddragende med de kirkelige arbejde i sognene. Vi forventer, at du deltager med nysgerrighed og interesse på lige fod med de øvrige ansatte og bidrager til at være kirkens ansigt udadtil.

Læs mere om sognene på www.baarse-beldringekirker.dk

Du er en dygtig og engageret organist. Vi ser gerne, at du har bestået den præliminære organisteksamen (PO) og har lyst til at udvikle musiklivet i to mindre landsogne.

Udover gudstjenester og øvrige handlinger, skal du deltage i sang-cafeer, spille til konfirmandundervisning og baby-salmesang. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos menighedsrådets formad.

Aflønning og ansættelsesforhold vil være omfattet efter gældende overenskomster.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hhv. kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 263.217 kr. - 384.700 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. (årligt beløb pr. 1. april 2016). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en udannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. - 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. - 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1. udgør per 1. april 2016 283.464 kr. Basisløntrin 2. udgør 296.961 kr. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 2.506,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 - 3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  Der vil kunne forhandles individuelt kvalifikationstillæg.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Uta Tønnesen

Tlf. 55 99 11 75 / 41 27 83 88.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til lefo@km.dk senest fredag den 20. maj 2016 kl. 12. Prøvespil finder sted den 28. maj og ansættelsessamtaler den 30. maj 2016.

Der vil blive indhentet referencer samt børneattest forud for ansættelsen.

SIDEN SIDST

I dag har jeg talt med en ældre herre. Han bor ikke i vore sogne, men jeg har mødt ham i aktivitetscentret på Oringe. Han har aldrig været indlagt på et hospital, han har i stedet boet de første 17 år af sit liv på et børnehjem. Det har mærket ham, og ensomheden har et rigtigt stort tag i ham.

Tidligere på året viste DR 1 et program med Blackman. Det hed "LUK MIG IND" og handlede vel dybest set om,  hvordan vi som mennesker imellem hinanden kan gøre en forskel. For der  ikke noget sensationelt ved ensomheden. Den har altid været der. Den er et hvert menneskes vilkår. Og en af måderne, hvorpå man kan komme overens med dette ensomhedens vilkår, er, at få børn.

Som Maria og Josef fik et lille drengebarn, der netop skulle opmærksom på, at vi mennesker er ensomme og derfor hart brug for et fællesskab. Ikke blot i familien, også i familien, men særligt på tværs af alle familier. For mig handler det ikke om, at vi kan gøre en forskel, for mig handler det om, at vi alle har pligt til at gøre en forskel.

 

Tilbage i 1977 blev jeg ulveunge og aflade løftet "at gøre en god handling hver dag". Årerne er gået, og spørgsmålet er, om jeg ovehovedet har levet op til dette løfte? Jeg behøver ikke at gøre to gode handlinger om dagen, bare jeg gør en god handling om dagen mod et andet menneske, så er det rigtigt fint. Men dagene går. Fik jeg gjort en god handling?

 

Når jeg i næste ugetaler med den ældre herre igen, ved jeg, at jeg gør en god handling. Siden sidst han og jeg talte sammen, har han måske kun talt med sine tre hunde. Det er ensomhed.

Og det er bagsiden af det, vi fejrer juleaften. Her er det hele rart, hyggeligt, varmt og særligt børnene glæder sig til at gaverne må pakkes ud. Og sådan skal det være. Og vi går i kirke, tradition eller ej, vi går i kirke. Julen er hjerternes fest. Og hvis julen varer lige til påske, så varer hjerternes fest også så lang tid. Og det er godt.

Men allerede julesøndag læser vi i evangelieteksten om barnemordene. Herodes vil ikke have, at nogen overgår ham. Sådan kan vi mennesker lukke os selv og hinanden ude, vi vil ikke vise vores svaghed. Men vi er de svage, og alle  har vi behov for at styrkes af andre, ikke af os selv. styrkes og bæres af fællesskabet.

 

Må jeg ønske dig en god juleaften og lad denne fællesskabets fest, vare ikke blot til påske men til næste jul.

 

Lars Foged

DELTIDSKIRKESANGER OG KIRKE-KULTURMEDARBEJDER

Mit navn er Ann Elisha Westergaard Hansen. Jeg bor sammen med min mand Ole, og vores 13 årige datter, Alma Elina, i læringslandsby-projektet Åbakkehuse i Mern.

Det glæder mig at kunne fortælle, at jeg er blevet ansat i en 6 timers stilling i Bårse og Beldringe Kirker som deltidskirkesanger samt kirke- og kulturmedarbejder, hvor jeg blandt andet skal forestå minikonfirmandundervisningen sammen med Lars.

Min baggrund er 17 års erfaring i Folkekirken som fuldtidsansat kirke- og kulturmedarbejder med specielt fokus på det musikalske arbejde. Jeg har været leder af tre kor, et voksenkor, et ungdomskor og et børnekor.

Derudover har jeg forestået musikalsk legestue og konfirmandundervisning.

Jeg er vokset op på Stevns hos minebedsteforældre, som begge var engagerede i Folkekirke som medlemmer af menighedsrådet, så kirke har altid været et naturlig sted for mig.

Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med menighedsråd og kirkens ansatte og til at være en del af et godt team,  hvor de kristne budskaber og fællesskabet kan blomstre og gro.

 

Med venlig hilsen

Ann Elisha

KIRKELIGE TANKER FRA EN VERDSLIG

"Vi tror på den hellige, almindelige kirke.." Nogle ord får pludselig en særlig efterklang, når jeg sidder til gudstjeneste, og ofte det, fordi de vil fremkalde nogle dybere tanker. Når der altså bliver en ledig stund til det. For gudstjenesten har et fast og fortløbende program. Heldigvis er der mere udfoldelsesrum for tankerne, når  jeg går og luger ukrudt efterfølgende på kirkegården, og den lille Edens Have. Ordenes sammensætning kræver bearbejdelse. "Hellig" og "almindelig" i samme sætning. Det er som at skulle forholde sig til både dag og nat på samme tid, og hvor man ikke finder ro, før man har fundet frem til det samlende begreb "døgn".

 

Min frie association hidkalder hjælp andetsteds fra Biblen:

"Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket" og fra en højskolesang: "og solen står med bonden op".

 

Almuen, som rimer på valmuen, må være åndens storemål og længsel. Når ånden først almuen, så har han nået det hele. Så har Det Ene Liv og De Mange Liv forenet sig. Det frodige og det tørre, det lette og det tunge, det lyse og det mørke, det høje og det lave, det indre og det ydre.

 

Vi har en kirke, som er hellig, og som enhver kan træde ind i og være en del af. Hellighed er ikke forbeholdt de få, de gejstlige eller de rettroende, de skriftkloge, de fastende, de dydige, de arbejdsomme, de ydmyge, de gavmilde, de bønfaldende eller nogen som helst anden gruppering. Det hellige rum er et tilbud til os alle uanset vores udtryk, vores handlinger eller vores udmærkelser.

Vi kan finde det hellige rum i kirken, som kan hjælpe os med at finde det hos os selv efterfølgende, eller vi kan finde de hos os selv og gå i kirken og få det bekræftet.

I et helligt rum er vi forbundne. Med Gud først og fremmest. På en måde, som vi hver især nu er forbundet med ham på. Men også forbundne med hinanden i kraft heraf. På tværs af alle de forbehold, som vi ellers har så mange af i vores daglige liv. Kristus viste os kærlighedens rækkevidde, både opadtil, indadtil og udadtil. Kan vi ikke træde ind i det hellige rum sådan lige med ét i fuldt omfang, så kan vi da i hvert fald lade Kristus guide os gradvist ind i det med sit eksempel og med sit eksempel og med sine ord, og dermed sin tilstedeværelse.

Glæden er for hele folket!

skrevet af Steen, gravermedhjælperen.

 

 

KONTEMPLATION

Kontemplation- hvad er nu det?

”AT SKUE”:

”Hos dig er livet det evige væld, og lys i dit lys skal vi skue"

Virker teksten bekendt?

B. S. Ingemann skrev i 1845 salmen: "Til himlene rækker din miskundhed, Gud", - og sidste vers afsluttes med, at vi skal skue Guds (Jesus) lys - altså evigheden.

Mennesket hat i jordelivet 5 sanser, - nemlig se, høre, føle, smage, og dufte, - men det har også en ekstra sans - nemlig at kunne skue.

At skue, - må ikke forveksles med at beskue, som betyder, at tage i øjesyn - eller betragte.

Nej, - at SKUE, er at fornemme, - at mærke, at opleve en tilstand i sit indre.

Kontemplation er at skue, det er en erkendelsestilstand eller oplevelsestilstand, - og egentlig kontemplation er bøn uden ord og billeder.

Man samtaler ikke, - og tænker ikke på Gud, man hviler i Gud, - altså i Guds forening. Man tømmer sin hjerne for tanker, via meditation, eller retræte.

Nogle mennesker kan skue umiddelbart, andre skal lære at skue qua meditation.

Hvorfor nu denne artikel om - at skue? 

Taize Meditationsgudstjeneste

Bårse-Beldringe sogne har nu i et par år regelmæssigt gennemført månedlige meditationsgudstjenester i Beldringe Kirke, - som er en blanding af lovsang, læsning, øn, - og stilhed!

Stilheds elementet, er blevet betragteligt længere med tiden, - og dermed er der mulighed for at lade Gudsfylden tage fuldt over, og kommer i spirituel forening med sit åndelige ophav.

Denne forening har karakter af at miste sig selv, og samtidig mærke sig fyldt.

Det er gennem stilheden, at den enkelte oplever "at skue". "At skue" betyder ikke, at få en vision (det kan det måske også), men i stedet at nå en ro, som sjældent kan nås i den ellers gængse hverdag.

Gud er Ånd, - og helt tilbage til Ørkenfædrene, har denne form for Gudsnærhed været praktiseret i den kristne spiritualitet.

Vi har lavet en lille brochure, der omhandler Spiritualitet, Meditation, Mindfulness.

Brochurerne ligger i kirkernes våbenhuse  eller kan udleveres ved forespørgsel.

Spørg evt. kirkens personale.

Vi håber I vil have glæde af den nye brochure!

Bedste hilsener

Claus Chabot

PRÆSTEGÅRDENS FLOTTE FARVER FIK PRISEN

Fra venstre: Birthe Olsen, Johnny Hjort Jensen, Lars Foged og forrest Inger Elisabeth Iuel.

Danske Malermestre har for første gang uddelt ”Prisen for godt malearbejde” . Prisen er på 25.000 kr., og er tildelt Johnny Hjort Jensen og Lars Foged, Præstegården i Bårse. Læs mere her..