Her er det også plads til dig!


Du kan kontakte kirken ved at ringe til os, møde op, eller sende os en mail. Vi glæder os til at høre fra dig!

Adresser

BÅRSE KIRKE
Præstegårdsvej 5 A
4720 Præstø

BELDRINGE KIRKE
Hastrupvej 2 A
4720 Præstø 

Telefon og mail

Sognepræst Lars Foged
Bårse Præstegård
Præstegårdsvej 5, Bårse
4720 Præstø

Træffes bedst formiddage, hvis jeg ikke svarer, bedes I lægge en besked, og jeg kommer hurtigst muligt tilbage.

Onsdage arbejder jeg på Oringe hospital, men min telefon bliver viderestillet, så I ringer, når der er behov.

Mandage er fridag.

Telefon 55 99 00 20. E-mail lefo@km.dk

 

 

Dagens ord er et samarbejde mellem DR og folkekirken.dk. Folkekirken.dk har udgivet app´en. 

  • P1060626  2
  • baarse-kirke
  • HPIM1438

VELKOMMEN TIL BÅRSE OG BELDRINGE KIRKERS HJEMMESIDE

Vore to landsbykirker er rammen om mange forskellige gudstjenester og aktiviteter. På hjemmesiden kan du læse mere om vores to kirker og hvad der sker i vore sogne. Hvis du vil have de seneste nyheder kan du gå ind under kirkeblad og klikke på det seneste nummer.

SOMMERFEST 2015

Traditionen tro afholder vi søndag den 30. august 2015 kl. 14.00 Kirkernes sommerfest!

I år har vi endnu en gang fornøjelsen af at have besøg af Erik Grip.

Erik Grips sange er i dag at regne blandt danske evergreens.

Alle kender sangene "Velkommen i den grønne lund", "Rose skal vi danse", "Små hjul" for slet ikke at tale om "Åbent landskab" eller "Frank Jægers Viser".

 

Men der er jo mange flere små som store hits og favoritsange i det Gripske sangunivers. Alt er sunget på dansk og højt elsket af rigtigt mange mennesker, og de fleste sange er også med melodi af Erik Grip.

For at kun deltage i festen skal du blot købe billet.

 

Billetter kan købes ved Inge Josephsen på tlf. 55 99 02 91

Dette kan gøres frem til lørdag den 15. august 2015

Billetterne koster i år. kr. 150,00

Vi begynder kl. 14,00, hvor vi holder en festlig gudstjeneste i Bårse Kirke og derefter er der kaffe og småkager i præstegårdshaven.

Kl. 15.30 stiller Erik Grip op til sang og anekdoter.

Når klokken er 17.00 er grillen klar, og vi spiser de lækre salater, bøffer og pølser med mere  

Vi glæder os til at se jer alle. Vel mødt!

                                                                      Næstformand

                                                                      Josiane Jensen

SIDEN SIDST

Det er rart, når ens kirkegængere hører, hvad jeg siger, når jeg står på prædikestolen. Jeg formoder i hvert fald, at det er derfra Steen, vores gravermedhjælper, henter sin inspiration, når han skriver sit indlæg her i kirkebladetom "de helliges samfund".

Kirkåret er delt ind i forskellige perioder, og den periode vi er inde i nu, er den trinitariske periode - det vil sige, at vi er i den tredelte periode, som er båret af Gud, Jesus og Helligånden.

Og fordi de øvrige perioder i kirkeåret, advent, helligtrekonger, fasten, påsken alle har handlet om og lært os om Gud og Jesus, så er tiden kommet til pinsen, hvor vi bliver givet Helligånden.

Den Helligånd, som vi bekender vores tro på i trosbekendelsen, hvor vi siger: "Vi tror på Helligånden, hen hellige almindelige kirke, de helliges samfund". Og lige netop den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, det er os.

Vi er altså nået til den periode, hvor vi skal være vidner til den tro, Gud gav os, da han julenat sendte sin søn.

Vi er nået til den periode, hvor vi skal være vidner til den tro, Jesus satte ord på over for disciplene - og nu os.

Vi skal bære den arv, som går tilbage til julenat, hvor Jesus blev født og efterfølgende gav os som opgave "at være mod din næste, som du ønsker han/hun skal være mod dig".

Dette næstekærlighedsbud er vores arv, båret af hvert enkelt menneske. Det er ikke altid rart! Der kan komme "en sten i skoen", når vi lever vores liv til egen vinding, dog kan vi få samvittighedskvaler, og stoppe, og reflektere og retter ind på næstekærlighedens vej.

 

Det er meget oppe i tiden, om vi er et kristent land eller ej. Jeg vil sige, at vi har en kristen arv, og så er det op til den enkelte at gøre en indsats så kristendommen bliver levende, hvor han står og går. Det må være op til den enkelte at udøve det ene bud "næstekærlighedsbuddet" som, er indbegrebet af vores kristendom.

 

Lars Foged 

GLÆD DIG OG BABY MED BABYSALMESANG

 

Igen i år har vi fået Lise Meijer til at forstå Babysalmesangen i Beldringe Kirke.

Det forgår på onsdage mellem kl. 12.00 og 12.45

Første gang er:

Onsdag den 16. september 2015

Onsdag den 23. september 2015

Onsdag den 30. september 2015

Onsdag den 07. oktober 2015

Onsdag den 21. oktober 2015

Onsdag den 28. oktober 2015

Onsdag den  04. november 2015

Onsdag den  11. november 2015

Vi afslutter med gudstjeneste i Beldringe Kirke ved Lars Foged

Lørdag den 14. november 2015 kl. 14.00

Tilmelding til organist Alla Lund på allalund@hotmail.com / 20 85 52 89 

Har du spørgsmål kontakt Lise Meijer på mail@lisemeijer.dk

Vi glæder os til at se dig Lars Foged og Lise Meijer

 

Der er flere oplysninger under Aktiviteter / Babysalmesang

 

KONTEMPLATION

Kontemplation- hvad er nu det?

”AT SKUE”:

”Hos dig er livet det evige væld, og lys i dit lys skal vi skue"

Virker teksten bekendt?

B. S. Ingemann skrev i 1845 salmen: "Til himlene rækker din miskundhed, Gud", - og sidste vers afsluttes med, at vi skal skue Guds (Jesus) lys - altså evigheden.

Mennesket hat i jordelivet 5 sanser, - nemlig se, høre, føle, smage, og dufte, - men det har også en ekstra sans - nemlig at kunne skue.

At skue, - må ikke forveksles med at beskue, som betyder, at tage i øjesyn - eller betragte.

Nej, - at SKUE, er at fornemme, - at mærke, at opleve en tilstand i sit indre.

Kontemplation er at skue, det er en erkendelsestilstand eller oplevelsestilstand, - og egentlig kontemplation er bøn uden ord og billeder.

Man samtaler ikke, - og tænker ikke på Gud, man hviler i Gud, - altså i Guds forening. Man tømmer sin hjerne for tanker, via meditation, eller retræte.

Nogle mennesker kan skue umiddelbart, andre skal lære at skue qua meditation.

Hvorfor nu denne artikel om - at skue? 

Taize Meditationsgudstjeneste

Bårse-Beldringe sogne har nu i et par år regelmæssigt gennemført månedlige meditationsgudstjenester i Beldringe Kirke, - som er en blanding af lovsang, læsning, øn, - og stilhed!

Stilheds elementet, er blevet betragteligt længere med tiden, - og dermed er der mulighed for at lade Gudsfylden tage fuldt over, og kommer i spirituel forening med sit åndelige ophav.

Denne forening har karakter af at miste sig selv, og samtidig mærke sig fyldt.

Det er gennem stilheden, at den enkelte oplever "at skue". "At skue" betyder ikke, at få en vision (det kan det måske også), men i stedet at nå en ro, som sjældent kan nås i den ellers gængse hverdag.

Gud er Ånd, - og helt tilbage til Ørkenfædrene, har denne form for Gudsnærhed været praktiseret i den kristne spiritualitet.

Vi har lavet en lille brochure, der omhandler Spiritualitet, Meditation, Mindfulness.

Brochurerne ligger i kirkernes våbenhuse  eller kan udleveres ved forespørgsel.

Spørg evt. kirkens personale.

Vi håber I vil have glæde af den nye brochure!

Bedste hilsener

Claus Chabot

FASTELAVNS SØNDAG I 2015

Fastelavns søndag en råkold februar dag.

Først var vi i kirke, derefter gik vi over i Bårse Hallen for i samarbejde med Bårse Idrætsforening at slå katten af tønden. 

PRÆSTEGÅRDENS FLOTTE FARVER FIK PRISEN

Fra venstre: Birthe Olsen, Johnny Hjort Jensen, Lars Foged og forrest Inger Elisabeth Iuel.

Danske Malermestre har for første gang uddelt ”Prisen for godt malearbejde” . Prisen er på 25.000 kr., og er tildelt Johnny Hjort Jensen og Lars Foged, Præstegården i Bårse. Læs mere her..