LIVETS BEGIVENHEDER

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om, hvad det betyder, hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer.


Du kan kontakte kirken ved at ringe til os, møde op, eller sende os en mail. Vi glæder os til at høre fra dig!

Adresser

BÅRSE KIRKE
Præstegårdsvej 5 A
4720 Præstø

BELDRINGE KIRKE
Hastrupvej 2 A
4720 Præstø 

Telefon og mail

Sognepræst Lars Foged
Bårse Præstegård
Præstegårdsvej 5, Bårse
4720 Præstø

Træffes bedst mellem
kl. 11 - 12
Tlf.: 55 99 00 20
Mandag er fridag

E-mail:  lefo@km.dk

Dagens ord er et samarbejde mellem DR og folkekirken.dk. Folkekirken.dk har udgivet app´en. 

  • P1060626  2
  • baarse-kirke
  • HPIM1438

VELKOMMEN TIL BÅRSE OG BELDRINGE KIRKERS HJEMMESIDE

Vore to landsbykirker er rammen om mange forskellige gudstjenester og aktiviteter. På hjemmesiden kan du læse mere om vores to kirker og hvad der sker i vore sogne. Hvis du vil have de seneste nyheder kan du gå ind under kirkeblad og klikke på det seneste nummer.

BABYSAMESANG I BELDRINGE KIRKE FORÅRET 2015

Traditionen tro holder vi igen babysalmesang i Beldringe kirke.

Læs meget mere under aktiviteter / babysalmesang

"SOM HJORTEN SKRIGER"

Anette Ejsing holder foredraget " Som hjorten skriger" i præstegården den 28. januar 2015.

Læs mere under aktiviteter.

PRÆSTEGÅRDENS FLOTTE FARVER FIK PRISEN

Fra venstre: Birthe Olsen, Johnny Hjort Jensen, Lars Foged og forrest Inger Elisabeth Iuel.

Danske Malermestre har for første gang uddelt ”Prisen for godt malearbejde” . Prisen er på 25.000 kr., og er tildelt Johnny Hjort Jensen og Lars Foged, Præstegården i Bårse. Læs mere her..

VIGTIG INFORMATION

Information om vikariat på Oringe psykiatriske hospital frem til ca. den 01. februar 2015

Kære Bårse- Beldringe Sognebørn.

Min stilling indebærer et vikariat for Maren Pitter Poulsen og dækker blandt andet Oringe psykiatriske hospital.

For at patienterne ikke skal have en ny præst, har provst Mette Magnussonspurgt mig, om jeg vil fortsætte på Oringe til Maren Pitter Poulsen komme tilbage ca. 1. februar 2015. Det betyder at jeg ikke yder begravelsesbistand til Præstø kirke i den periode.

Men det betyder også, at alle mine onsdage går til Oringe, hvorfor jeg ikke er at træffe om onsdagen.

Kærlig hilsen

Jeres præst
Lars Foged

VELKOMMEN TIL BÅRSE-BELDRINGE MENIGHEDER

Den 15. juni 2014 blev Lars Erik Foged indsat som vores nye sognepræst, først i Beldringe kirke, og så i Bårse kirke. På den efterfølgende reception i Bårse Samlingshus fik alle gæster muligheden, at tale med Lars, og han fik mange pæne ord med på vejen ind i sit virke som Bårse-Beldringe præst.
Jeg vil gerne endnu en gang hilse Lars hjertelig velkommen i det, som provst Mette Magnusson kaldte, lille sydsjællandsk smørhul! Vi glæder os til alle de gode og kendte arrangementer og ligeledes til at gå nye veje sammen med Lars.
Kære Lars, vi ønsker dig for dit arbejde Guds velsignelse og dig og din partner Johnny alt godt i den smukt renoverede præstegård.

Bårse-Beldringe menighedsråd
Uta Tønnesen

KÆRE BÅRSE- OG BELDRINGE SOGNEBØRN

Aller først: mange tak, for I har valgt mig som jeres præst.

Det er jeg meget taknemmelig for, og I skal vide, at jeg vil gøre mit til, at I kan være mig bekendt.

Min rejse til jeg begyndte for 44 år siden, hvor jeg blev født på Mols.
Jeg er den sidste af en børneflok på fem søskende, og sammen voksede vi op på en gård med traditionelt landbrug, som det var i 70`erne med køer og grise.
Mine søskende og jeg blev oplært i den kristne  tro med bordbøn og fadervor før sengetid. Hvad der var en rolig og tryg begyndelse blev senere en prøvet tid, hvor jeg blev mere og mere fremmed overfor kirken og min tro. Jeg brød mig ikke om at være fremmed overfor kirken og slet ikke min tro, hvilket resulterede i, at jeg i en alder f 32 år sprang  fra min uddannelse i klassisk sang til fordel for det teologiske studie.

I juni 2013 blev jeg færdig på pastoralseminariet, hvorefter jeg 1. november kom i løntilskudsordning hos Knud Munch i Kalvehave-Stensby pastorat. Allerede 15. marts tiltrådte jeg et vikariat i Køng-Svinø pastorat. Herfra har jeg så fået mit faste embede hos jer. Det er gået hurtigt og over al forventning. Jeg føler mig ikke længere fremmed overfor kirken, ej heller overfor min tro, men jeg er i højeste grad blevet bevidst om, hvor vigtigt det er, at kirken opleves som værende for alle, og at kirken tager sig bedst ud, når den bliver præsenteret i øjenhøjde! Altså der, hvor den rummer os mennesker på godt og mindre godt.

Allerede i 2007 flyttede Johnny og  jeg fra København til Ugledige Mark.  Vi trængte til at komme på landet, blive en del af et mindre fællesskab, og herfra kunne jeg så drømme om et embede- gerne på Sydsjælland. En ting er at drømme, men en anden ting er, at vi får lov til at blive på jeres egn, i jeres sogne, ja, at vi får lov til at blive en del af jeres hverdag. Det er heldigt for os, og jeg håber også, at I en dag kan sige, at det var heldigt for jer!

Jeg ser frem til at hilse på jer alle, møde jer og deltage i jeres liv. Og jeg ser frem til at åbne Jeres præstegård for jer.

Kærlig hilsen
Jeres nye sognepræst Lars Foged

KALENDER

BegivenhedDato

Foredrag

"Som hjorten skriger" ved Anette Ejsing, Onsdag den 28. januar 2015, kl. …

28. jan 19:00
21:30
28. jan 19:00 -
21:30

Taize meditationsgudstjeneste, Beldringe kirke

Taize meditationsgudstjeneste ved LF   Læs mere under aktiviteter

29. jan 17:00
18:00
29. jan 17:00 -
18:00

Gudstjeneste Septuagesima/Kyndelmisse Beldringe kirke

Kyndelmisse gudstjeneste ved LF Matt. 20,1-16 Læs mere under …

1. feb 19:00
20:00
1. feb 19:00 -
20:00

Gudstjeneste, Aggershus, Bårse

Gudstjeneste ved LF Alle er velkomne

5. feb 14:00
15:00
5. feb 14:00 -
15:00

LÆS KIRKEBLADET