Menighedsråd

Formand for Bårse-Beldringe menighedsråd
Uta Tønnesen
Hastrupvej 3 A
4720 Præstø.
Telefon: 55 99 11 75
Mobil: 41 27 83 88
E-mail: utahelene@live.dk

Medlemmer:

Hilda Doldersum
Lene Hansen
Susanne Sparre Olsen
Uta Helene Tønnesen

Helle Hylleborg

Morten Andersen

Sognepræst Lars Erik Foged ("født" medlem)

 

Som suppleanter:
Ingen


 

Vi håber på et frugtbart og behageligt samarbejde, lige som vi har haft det i den forløbne periode fra 2016 - 2020.