Menighedsråd

Formand for Bårse-Beldringe menighedsråd
Uta Tønnesen
Hastrupvej 3 A
4720 Præstø.
Telefon: 55 99 11 75
Mobil: 41 27 83 88
E-mail: utahelene@live.dk

 


Den 15. september 2020 blev i Danmark de nye medlemmer til menighedsrådene valgt. I Bårse-Beldringe sognet fortsætter alle seks kvinder, som er:

Borghild A.M. Larsen
Hilda Doldersum
Josiane Jensen
Lene Hansen
Susanne Sparre Olsen
Uta Helene Tønnesen

Præsten Lars Erik Foged er "født" medlem af menighedsrådet, dvs. Bårse-Beldringe menighedsråd består af syv medlemmer.

Som suppleanter blev valgt:
Annette Frank
Ejgil Andersen
Helle Hylleborg
Henning Elsmark
Morten Andersen

 

Vi håber på et frugtbart og behageligt samarbejde, lige som vi har haft det i den forløbne periode fra 2016 - 2020.