Vi skal giftes

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

Inden I kan blive viet i kirken, er der nogle praktiske forberedelser

For at blive viet i en af sognets kirke skal I bo i sognet eller have anden tilknytning til præst eller kirke. Mindst den ene af parterne skal være medlem af Den Danske Folkekirke. Kontakt en af præsterne eller kirkekontoret for tid og kirke.

I skal også sørge for, at prøvelsesattesten og informationer om vidner bliver afleveret til præsten senest 4 uger inden vielsen.

Hvad er en prøvelsesattest?

En prøvelsesattest er et dokument fra kommunen som bevidner, at I ikke er gift med andre i forvejen. Før vielsen i kirken, skal I derfor have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten. I skal udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder, og skal afleveres min. 4 uger før vielsen. 

Vidner

Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Vidnerne skal være myndige, og det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. Navne og adresser på vidnerne skal afleveres til præsten min. 4 uger før vielsen.

Navneændring i forbindelse med vielsen

Ønsker I at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Det er gratis at få foretaget navneændring indtil tre måneder efter vielsen.

Samtale med præsten

Før brylluppet har I en samtale med præsten. Her aftaler I bl.a. salmerne til jeres bryllup. 

 

(tekster fra www.folkekirken.dk)