Vision og målsætninger

Bårse og Beldringe kirkers vision for fremtiden

Vi vil være en levende menighed, som er delagtiggjort i kirkerne og have flere mennesker til at vise interesse, drage omsorg for hinanden og tage ansvar for vores fællesskab. Vi vil værne om de gode traditioner, vi har og samtidg være åbne for spontanitet og nytænkning med blikket rettet mod fremtiden.

Bårse og Beldringe kirkers eksistensgrundlag

Bårse og Beldringe kirker er med til at åbne kontakten til Gud og til at omsætte denne i praksis. Derved er vi med til at bevare vores traditioner og åndelige kulturarv. Vi er mødested for mennesker fra forskellige sociale, kulturelle og aldersmæssige lag som mødes om noget meningsfuldt og værdifuldt. 

Bårse og Beldringe kirkers målsætninger for det kirkelige liv og arbejde

For at få opfyldt vores vision vil vi gøre følgende:

    • Vi vil være en lysere, venligere og mere moderne kirke.
    • Vi vil møde mennesker der hvor de er i deres liv. 
    • Kirken skal være et samlingssted for mennesker i hverdagen.
    • Forholdet vært/gæst skal udvikle sig så vi bliver flere og flere værter. Det skal være alles kirke. 
    • Vi vil have mere feedback fra og dialog med dem, der kommer i kirkerne og deltager i vores aktiviteter.

 

Kontakt menighedsrådet

Hvis du vil i kontakt med menighedsrådet kan du skrive til Uta Tønnesen 

mail: utahelene@live.dk