Det "store pastorat"

Beslutningen om at lægge sammen i et sekssognspastorat tog forhenværende biskop Peter Fisher-Møller den sidste dag i hans embedsperiode. Sammenlægningen går ud på at reducere en præstestilling. Hvor der før var 3 præster fordelt med én præst i Køng-Svinø, én præst i Sværdborg Lundby og ligeledes én præst i Bårse-Beldringe, vil der fremadrettet kun være 2 præster i storpastoratet. Vi forventer at kunne indsætte en ny præst hurtigst muligt. Indtil da kan vi nyde godt af vikarpræsterne Lisbeth Christensen og Anne-Marie Nybo Mehlsen.

Menighedsrådene har valgt, at den nye præst og Lars Foged skal arbejde i hele det nye „Store Pastorat“. Det betyder, at Lars Foged nu også er sognepræst for Sværdborg, Lundby, Køng og Svinø sogne. Det betyder ligeledes, at den nye præst også bliver ny præst for Bårse og Beldringe sogne.