Navngivning

Alle børn skal navngives inden 6 måneder.

Navngivning uden dåb

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde den elektronisk på www.borger.dk ved brug af NEM-ID.

Skal I rejse til udlandet, er det vigtig at notere sig at barnet skal have eget pas og derfor vigtig at navngive. (Det forhindrer ikke at der kan blive barnedåb på et senere tidspunkt).

Navngivning ved dåb

Ønsker I at få barnet døbt i Bårse-Beldringe Kirker, så skal I henvende jer til Sognepræst Lars Foged hvor I aftaler I fællesskab et tidspunkt for dåben. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Læs mere om dåb